وبینار بازارسازی فروردین 1399

در این وبینار که در تاریخ 28 فروردین 1399 برگزار شد

در مورد اصول دیجیتال مارکتینگ صحبت کردیم و نکاتی در مورد فعالیت در اینستاگرام را نیز مطرح کردیم.

در ابتدا چرایی کسب و کار ها موضوعی بود که مورد استقبال دوستان قرار گرفت و در این زمینه توضیحاتی ارائه شد و دوستان حاضر در وبینار در این خصوص مطالبی رو عرض کردند.

آکادمی فردا در نظر دارد در آینده نزدیک با توجه به شرایط کرونای وبینار های بیشتری را برگزار کند.